pátek 3. července 2009

Ostrava - lázeňské město na východě

První zmínky o tomto malebném lázeňském městečku na předhůří Beskyd jsou již z roku 1229 v jednom z dokumentů papeže Řehoře IX. Ovšem největšího kulturního rozmachu se Ostravě dostalo v období průmyslové revoluce, kdy se díky rozsáhlým nalezištím černého uhlí, jeho těžbě a rozmachu ocelářského průmyslu, stalo toto město železným a umouněným srdcem republiky. Po uzavření všech dolů v Ostravě zůstala této moravskoslezské metropoli nálepka „černého města na dálném východě”. V roce 2008, kdy na území třetího největšího města ČR vytryskl pramen léčivé vody, však začala nová éra „Ostravy-lázní”. Pojďte s námi na procházku po Nové Ostravě:

1) Nová Karolína - bahenní koupele: díky pórovitému podloží a masivnímu zásahu člověka došlo k narušení stability podzemních vod a ty vytryskly v podobě několika pramenů na území Ostravy. Hlavní vřídlo se nachází na místě zvaném Karolína (nyní Nová Karolína), kde se vytvořilo jezero léčivé vody a bahna - obé oblíbené místními i přespolními pro své blahodárné vlivy na kardiovaskulární soustavu. Na březích jezírka se nachází pláž s širokými možnostmi rekreace.2) Masarykovy gejzíry: na centrálním městském náměstí, nazývaném Masarykovo, vytryskla minerální voda v podobě tří velkolepých gejzírů.3) Kolonáda Stodolní: tato poklidná ulička v centru Ostravy se stala symbolem města. Je hojně využívána mnohými návštěvníky k nočním procházkám a popíjení minerální vody místní provenience - Karolínky.4) Panoráma Vítkovic: investice soukromých subjektů do rozvoje ostravské části Vítkovice, daly vzniknout tomuto jedinečnému panorámatu, které jen dokresluje malebnost celého města.Na závěr nezbývá, než dodat, že v souvislosti s nově nalezenými prameny změnila Ostrava i své logo, které teď mnohem lépe vystihuje jeho lázeňský charakter: modrá barva je barva vody, která Ostravě pomohla nastartovat její novou epochu a výkřičníky mají symbolizovat tři Masarykovy gejzíry v centru města.


1 komentářů:

čestmír řekl(a)...

dobré!!!!! :D